Om ekoproduktion

Köttproduktion på Järinge Gård

Järinge ligger 8 mil norr om Stockholm i Norrtälje kommun i hjärtat av Roslagen. Gården omfattar 315 ha jordbruksmark och 900 ha skog. Omgivningarna är typiska för Roslagen med ett brutet landskap där skogsbackar, åkrar och betesmarker ligger om vart annat och skapar fina biotoper för både vilt och tamdjur.
Gården har i alla tider brukats ekologiskt. När konstgödningen gjorde entré i jordbruket ägdes gården av Adda Dahl. Hon var en av initiativtagarna till Rudolf Steiner Sällskapets bildande i Sverige och blev en aktiv förespråkare för det antroprosofiska brukningsmetoderna. Hon ratade all användning av alla typer av kemikalier på sina marker. År 1963 gav hon gården i gåva till Antroprosoferna i Järna, dock med förbehållet om disposition av gårdens huvudbyggnad som sommarbostad. Adda dog 1993 varefter stiftelsen beslöt att avyttra Järinge. Köpare blev Annika och Rickard Björklund som idag förvaltar egendomen efter de principer som Adda Dahl la fast.
Det ekologiska jordbruket innebär i korthet att ingen konstgödsel och inga bekämpningsmedel används. Den biomassa som normalt avlägsnas från en åker då skörden bärgas läggs tillbaka då naturgödsel från tamdjuren sprids. Inga djur medicineras i förebyggande syfte.

Djurhållningen
På gården har vi ca 100 nöt, 350 tackor och ca 300 hjortar. Hjortarna lever i stort sett vilt i ett större hägn om 160 ha. Nöt och får sambetar på naturmarker och på våra vallar. Vallarna sås med en örtblandning om för det mesta 12 olika örter för att djuren skall få möjlighet att beta vad de tycker om. Får och kor föredrar olika örter. T.ex. letar fåren efter de mest Omega-3 rika örterna. Två viktiga örter är kärringtand och lusern, båda är baljväxter som förutom att de blommar vackert och är smakliga vallväxter för djuren, även drar ner kväve i jorden.
Under vintern går alla våra djur ute så mycket det vill, men har samtidigt möjlighet till vind och regnskydd. Vi tillför i princip aldrig kraftfoder (spannmål) i djurens foderstat. Spannmål påverkar köttkvalitén negativt. Såväl kor som får och hjortar fodras i huvudsak med grovfoder, alltså hö och ensilage skördat på våra vallar.Köttkvalité – du blir vad du äter
Om nötdjur utfodras med spannmål ändras deras fettbalans i muskulaturen. Från ca 65% omega-3 fetter och 35% omega-6 fetter, till det omvända förhållandet, 35% omega-3 och 65% omega-6. Den förändrade fettbalansen hos spannmålsuppfödda djur påverkar köttet negativt. Det härsknar mycket fortare, är segare och har en osmaklig doft. Emedan naturligt uppfödda nötdjur har ett kött som har väsentligt längre hållbarhet, är vackert rött även efter kontakt med syre, samt är mörare med behaglig lukt. Skillnaden i dessa avseenden är påtaglig.
Vi slaktar alla våra djur på det slakteri vi själva byggt här på gården. Slakten sker alltså utan långa transporter och därmed minimal stress. Köttet möras sedan i våra hängningskylar. Vi styckar och förpackar efter våra kunders behov och önskemål.
Slakt och kötthantering påverkar även det köttets textur. Kött från ett stressat djur blir hårt och segt. För snabb nerkylning avbryter mörningsprocessen osv.

Målsättning
Vi som jobbar här på Järinge har som målsättning att producera det bästa köttet. Det kan endast ske genom en djurhållning som i längsta mån är på djurens villkor, en slakthantering som är stressfri och kötthantering som är professionell.
Vi ser gärna att våra kunder besöker oss.

Järinge 2020

Hubbe, Stefan, Lukas, Artem, Rickard och Annika