Vi bygger nu ladugård

Vi investerar i ny ladugård för våra nötdjur. Bakgrunden är att den produktionsform vi haft börjar bli otidsenlig. Nya lagar och regler gör att vi måste anpassa vår djurhållning på så sätt att djuren måste gå inne under vintertid. På så sätt minskar näringsläkaget. I den nya ladugården tas 100% av gödseln tillvara i en gödselanläggning under tak.
I den nya ladugården blir även driften mer rationell och mindre personalkrävande. Det blir lättare för oss att behandla djur som skadar sig eller blir sjuka. Överblicken och tillsynen förstärks.

Stommen är rest. I höst skall djuren flytta in.

Här kommer 156 nötdjur att trivas under vinterhalvåret

Stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vi får ekonomisk stöd för byggnationerna genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) som stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling.